Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu

Krásne sviatky Vám chceme priať,

aby človek človeka vždy mal rád,

aby jeden druhému viac šťastia prial,

aby rok 2018 za to stál. 


Kolektív Vidieckeho parlamentu na Slovensku 

Obrázky: 
Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu