Druhá neformálna konferencia v spolupráci s o. z. Ľudia a energia, Košice.

Konferencia sa konala v obci Budimír  s témami.

  Zapojenie mladých vidiečanov do rozvoja vidieka

  Spolupráca mladých v projekte Romani Suv  (o. z. Pre lepší život)

  Možnosti mladých v poľnohospodárskej výrobe  (AGRO PLUS)

  Obnova kultúrnych  pamiatok  pre rozvoj vidieckej turistiky (o. z. Ľudia a energia)

       Outdoorové aktivity v areáli  kaštieľa  Florián v Budimíre

Prezentácia záverov jednotlivých skupín, celkové zhodnotenie, pozvánka na ďalšiu spoluprácu a Jesennú konferenciu

 

 

Obrázky: 
Pozvánka na konferenciu