Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA), semináre na Agroinštitúte v Nitre

všetky info a elektronická prihláška na

http://www.agroinstitut.sk/kurzy-gsaa/

V súlade s ustanoveniami legislatívy EÚ, v prípade žiadostí o pomoc v rámci režimov priamych platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 administrovaných pod Integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, sa žiadateľovi poskytne vopred pripravený grafický materiál v elektronickom formáte prostredníctvom softvérovej aplikácie založenej na geografickom informačnom systéme. Legislatíva EÚ vyžaduje, aby sa takýto grafický materiál k žiadostiam o pomoc predkladal na základe elektronického GSAA.

 Semináre prebiehajú v termínoch, vždy so začiatkom o 8.00 hod. a o 12.00 hod. 

Za jedného žiadateľa je možná účasť maximálne pre 2 osoby.

Prihlásenie je možné len elektronicky, prostredníctvom Online prihlášky uvedenej pod týmto textom (v prípade, že nemáte pridelené IČO, vyplňte povinné pole nulami).

Kapacita učebne: 15 počítačov (30 osôb), po naplnení jednotlivých termínov sa termín uzavrie a na stránke Agroinštitútu sa ďalej nezobrazuje.

Účasť na vzdelávacej aktivite je bezplatná.                                

Počas semináru bude zabezpečené občerstvenie. Obed si  môžete objednať v deň konania seminára priamo v reštaurácii sídliacej v budove Agroinštitútu Nitra, štátny podnik.

Na adrese https://gsaa.vupop.sk/manual/GSAA-Pouzivatelska_prirucka_2016-11-10.pdfje možné stiahnuť si  používateľskú príručku GSAA, s ktorou je potrebné sa oboznámiť ešte pred účasťou na seminári.

Počítačovú techniku na informačný seminár zabezpečuje Agroinštitút Nitra

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.