Ing. Ľudmila Eva Kmeťová nás opustila 2.12.2018

 Venujme spolu  tichú spomienku

 našej Vidieckej žene Liderke roka 2016

 Ing. Ľudmile Eve  Kmeťovej

Ing. Ľudmila Eva Kmeťová z obce Košúty, vykonávala funkciu predsedníčky ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Košútoch. Členovia tejto organizácie sú veľmi aktívni, pod jej vedením každý mesiac organizovali nejakú akciu či už vzdelávaciu, kultúrnu alebo športovú.

Študovala na Univerzite tretieho veku.

Bola členkou miestnej akčnej skupiny „DUDVÁH“ ako jeden zo zástupcov obce Košúty, aktívne sa zúčastňovala zasadnutí k aktuálnej problematike.

Venovala sa športovo-kultúrnemu a sociálnemu vyžitiu obyvateľov obce Košúty.

Založila športový klub HARMÓNIA, v ktorom pracovala ako cvičiteľka, venovala sa relaxačným cvičeniam a rytmickej gymnastike. Vlastnila preukaz cvičiteľa rytmickej gymnastiky a osvedčenie o absolvovaní kurzu športovej a rekondičnej masáže.

Pod jej vedením sa kolektív mladších a starších žien zúčastnil v roku 2015 ako aktívne cvičenky na XV. Svetovej gymnaestráde v Helsinkách.

12.októbra 2018 zorganizovala konferenciu k Svetovému Dňu vidieckych žien, kde boli ocenené Vidiecke ženy roka 2018

 

S úctou a tichou spomienkou

za všetkých ktorí sme ju poznali  Mária Behanovská

 

 

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.