Aktivity VIPA

IX. Fórum VIPA SK

              Už dlhé roky  úlohou Vidieckeho parlamentu  na Slovensku je zvyšovanie kvality života na vidieku. Spolupráca, morálne zásady, etika sú hodnoty, ktoré  nám nedovoľujú vrátiť sa späť. Podporujeme snahy  aktívnych občanov, ktorí  chcú čosi   po sebe zanechať pre budúce generácie.

Líderka 2017

V rámci svetového Dňa vidieckych žien sa konal  16. ročník  súťaže  Vidiecka žena roka – Líderka 2017.  Pod  záštitou europoslankyne Jany  Žitňanskej v spolupráci  s partnermi  súťaže  13.10.2017 v Spišských Tomášovciach .

 

Líderka 2016

Tlačová sprava Vidiecka žena roka  

– Líderka 2016

Líderka_2013

15. október  Svetový deň vidieckych žien

Národná sieť rozvoja vidieka SR - centrálna jednotka, Agroinštitút Nitra, štátny podnik v spolupráci  s Vidieckym parlamentom na Slovensku zorganizovali

 

Súbory: 

Závery VIII. Fóra VIPA SK

Vážení aktívny občania, občianky 

 

Predsedníctvo zasadalo 28. mája 2016 v Kolibe Papradno

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.