Projekty

Šanca pre vidiek

         P  O  Z  V  Á  N  K A

Umiestnenie

Kultúrne centrum (kino)
Sládkovičova 9
Krupina 96301
Slovensko
48° 21' 9.9972" N, 19° 3' 56.0052" E
Dátum a čas konania: 
9. Marec 2011 - 9:00

Šanca pre vidiek

                     1/ Motivačný workshop: "Diskriminácia a čo s ňou?"

Projekt Informačné dni Vidieckeho parlamentu

TEPA - projekt

Višegradsko-slovensko-švédská iniciatíva pre vzdelávanie európskych animátorov miestnych partnerstiev (1.10.2006–30.9.2008) Projekt TEPA bol navrhnutý medzinárodnou skupinou expertov v rozvoji vidieka, ktorí si uvedomili, že v Európe - najmä v nových členských štátoch - je akútna potreba miestnych animátorov. Miestni animátori sú ľudia, ktorí môžu byť kľúčoví pri vytváraní miestnych partnerstiev, mobilizovaní komunity a využívaní európskej finančnej pomoci. Úloha miestneho animátora je veľmi komplexná a vyžaduje si množstvo zručností v práci s komunitou.

Projekt "Rozvoj ľudských zdrojov Občianskeho združenia VIPA" (DOP-SIA-2009/4.1.3/01)

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku začalo od júla 2010 s realizáciou projektu s názvom Rozvoj ľudských zdrojov Občianskeho združenia VIPA, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Obrázky: