Správy

Sviatok vidieckych žien spojený s vyhlásením vidieckych žien - Líderiek 2018

V rámci svetového Dňa vidieckych žien sa konal  17. ročník  súťaže  Vidiecka žena roka – Líderka 2018.  Pod  záštitou europoslankyne Jany  Žitňanskej v spolupráci  s partnermi  súťaže  12.10.2018 v obci Košúty . 

Niekedy musíme vynaložiť úsilie, ak chceme ísť cestou dobra a lásky. Ten, kto sa nenechá odradiť počiatočnými ťažkosťami, dočká sa ovocia svojho konania . Dôležitá je voľba. Prvý krok akou cestou sa vydáme. 

 

Výsledky súťaže:

Obrázky: 
Sviatok vidieckych žien spojený s vyhlásením vidieckych žien - Líderiek 2018
Sviatok vidieckych žien spojený s vyhlásením vidieckych žien - Líderiek 2018
Sviatok vidieckych žien spojený s vyhlásením vidieckych žien - Líderiek 2018
Sviatok vidieckych žien spojený s vyhlásením vidieckych žien - Líderiek 2018
Sviatok vidieckych žien spojený s vyhlásením vidieckych žien - Líderiek 2018
Sviatok vidieckych žien spojený s vyhlásením vidieckych žien - Líderiek 2018
Sviatok vidieckych žien spojený s vyhlásením vidieckych žien - Líderiek 2018
Sviatok vidieckych žien spojený s vyhlásením vidieckych žien - Líderiek 2018
Sviatok vidieckych žien spojený s vyhlásením vidieckych žien - Líderiek 2018

Pozvánka na Fórum X. Vidieckeho parlamentu na Slovensku

Vážení priatelia vidieka,

 

už dlhé roky je úlohou Vidieckeho parlamentu na Slovensku zvyšovanie kvality života 

na vidieku. Spolupráca, morálne zásady a etika sú predsa hodnoty, ktoré  nám nedovoľujú vrátiť sa späť. Podporujeme snahy  aktívnych občanov, ktorí  chcú čosi po sebe zanechať 

pre budúce generácie. Na základe toho sa už po desiatykrát chceme spoločne stretnúť 

Pozvánka na vyhlásenie súťaže Líderka 2018

Pozývame Vás na konferenciu „Ženy do voza aj do koča“


Svetový deň vidieckych žien oslávime

12.10.2018 v obci Košúty v okrese Galanta,

pod záštitou europoslankyne Jany Žitňanskej v priestoroch kultúrneho domu

 

Program dňa:

• Vidiecke ženy – Líderky,

• Dostupnosť a kvalita služieb na vidieku,

• Spolupráca verejnej správy s mladými ľuďmi.

• Spoločenský večer, na ktorom vyhlásime

Vidiecky parlament na Slovensku štartuje rozvoj vidieckej politiky

Vidiecky parlament na Slovensku začal s realizáciou projektu „Vidiecka mládež v regióne“, ktorého cieľom je podpora a angažovanosť mladých ľudí na vidieku do verejnej politiky.

Súbory: 

Prezident Kiska - Štátne inštitúcie na Slovensku dlhodobo zlyhávajú v rozvoji poľnohospodárstva.

Štátne inštitúcie na Slovensku dlhodobo zlyhávajú v rozvoji poľnohospodárstva. Uviedol to v pondelok na brífingu po rokovaní s predstaviteľmi Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Reakcia - Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF, reaguje na stanoviská Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Rady Poľnohospodárskych a potravinových samospráv.

20.mája 2018 - Ovčiarska nedeľa - súťaž o najlepšie ovčie syry

 

A. Organizačné zabezpečenie súťaže o najlepšie ovčie syry

 

Názov podujatia :  Ovčiarska nedeľa

 

Termín súťaže :   20.  máj  2018

 

Usporiadatelia :  Liptovské múzeum, ZCHOK na Slovensku, LPPK, RD a PD z Liptova,

 

                             OZ Bačova cesta

 

Miesto  podujatia :  Múzeum Liptovskej dediny, Pribylina

 

Bačova cesta sa úspešne začala na Salaši v Pružine

 

 

Obrázky: 
otvorenie podujatia

Newsletter NSRV 8 2018

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.