Správy

EP: Roľníci čelia zastrašovaniu a útokom

EP: Roľníci čelia zastrašovaniu a útokom

Európska únia berie problémy na Slovensku v oblasti korupcie ako veľmi vážne. Český poslanec Európskeho parlamentu (EP) Tomáš Zdechovský to vyhlásil v utorok v Bruseli na zasadnutí parlamentného Výboru pre kontrolu rozpočtu (CONT), počas ktorého boli predstavené závery decembrovej návštevy jeho delegácie na Slovensku, zameranej na kontrolu čerpania eurofondov v agrosektore.

Nájomcom poľnohospodárskej pôdy vznikajú nové povinnosti

 

Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z jeho evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho  roku. Ide o novú povinnosť, kedy sa prvý krát údaje za rok 2018 musia doručiť na okresné úrady do 31.1.2019.

Premeny slovenského vidieka,tredny ďalšieho vývoja agrokomplexe a na vidieku

 

Termín  22.-24. januára 2019

Miesto konania Penzión Harmónia,Okružná ul.č.3173P

 

V novom roku 2019 všetko dobré, pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov.

 

   Vykročne správnou nohou, jasne definovanými plánmi, napĺňaním ľudského poslania, šíriť priateľstvo, pomáhať s pokorou. 

   To želáme všetkým ľuďom dobrej vôle.

Kolektív pracovníkov Vidieckeho parlamentu na Slovensku

Obrázky: 
V novom roku 2019 všetko dobré, pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov.

Ing. Ľudmila Eva Kmeťová nás opustila 2.12.2018

 Venujme spolu  tichú spomienku

 našej Vidieckej žene Liderke roka 2016

 Ing.

X. Fórum Vidieckeho parlamentu na Slovensku

V Nitre sa konalo X. zasadnutie Fóra  Vidieckeho parlamentu na Slovensku. Účastníci rokovali  v štyroch pracovných skupinách.

 

1.    Potreby mladých ľudí z vidieka pre tvorbu regionálnej, národnej a Európskej mládežníckej politiky


2.     Spoločná poľnohospodárska politika 


3.     Ekológia  na vidieku 


Na Slovensku vzniká nová organizácia Spolok farmárov Slovenska

 

Na Slovensku vzniká nová organizácia Spolok farmárov Slovenska

 

www.polno.lnfo

 

„Najhlavnejšie ciele nášho združenia sú hájiť záujmy všetkých farmárov Slovenska, zabrániť rozpredávaniu slovenskej pôdy cudzincom a zdvihnúť status ľudí, ktorí pracujú v agrosektore na patričnú úroveň - aby neboli vnímaní ako nejakí outsideri“, povedal člen prípravného výboru Spolku farmárov Slovenska Milan Kyseľ.

 

Sviatok vidieckych žien spojený s vyhlásením vidieckych žien - Líderiek 2018

V rámci svetového Dňa vidieckych žien sa konal  17. ročník  súťaže  Vidiecka žena roka – Líderka 2018.  Pod  záštitou europoslankyne Jany  Žitňanskej v spolupráci  s partnermi  súťaže  12.10.2018 v obci Košúty . 

Niekedy musíme vynaložiť úsilie, ak chceme ísť cestou dobra a lásky. Ten, kto sa nenechá odradiť počiatočnými ťažkosťami, dočká sa ovocia svojho konania . Dôležitá je voľba. Prvý krok akou cestou sa vydáme. 

 

Výsledky súťaže:

Obrázky: 
Sviatok vidieckych žien spojený s vyhlásením vidieckych žien - Líderiek 2018
Sviatok vidieckych žien spojený s vyhlásením vidieckych žien - Líderiek 2018
Sviatok vidieckych žien spojený s vyhlásením vidieckych žien - Líderiek 2018
Sviatok vidieckych žien spojený s vyhlásením vidieckych žien - Líderiek 2018
Sviatok vidieckych žien spojený s vyhlásením vidieckych žien - Líderiek 2018
Sviatok vidieckych žien spojený s vyhlásením vidieckych žien - Líderiek 2018
Sviatok vidieckych žien spojený s vyhlásením vidieckych žien - Líderiek 2018
Sviatok vidieckych žien spojený s vyhlásením vidieckych žien - Líderiek 2018
Sviatok vidieckych žien spojený s vyhlásením vidieckych žien - Líderiek 2018

Pozvánka na Fórum X. Vidieckeho parlamentu na Slovensku

Vážení priatelia vidieka,

 

už dlhé roky je úlohou Vidieckeho parlamentu na Slovensku zvyšovanie kvality života 

na vidieku. Spolupráca, morálne zásady a etika sú predsa hodnoty, ktoré  nám nedovoľujú vrátiť sa späť. Podporujeme snahy  aktívnych občanov, ktorí  chcú čosi po sebe zanechať 

pre budúce generácie. Na základe toho sa už po desiatykrát chceme spoločne stretnúť 

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.