Správy

Ovčiarska sezóna sa už začala podujatím „Zo salaša do mesta“

Stalo sa už tradíciou, že ovčiarska sezóna na Slovensku sa už po deviaty krát začína krásnym podujatím „Zo salaša do mesta“ v Považskej Bystrici. Aj tento rok sa koncom  apríla v krásnom počasí uskutočnil  bohatý ovčiarsky jarmok pod patronátom mesta Považská Bystrica.

Obrázky: 
Ovčiarska sezóna sa už začala podujatím „Zo salaša do mesta“

Košickú výzvu poľnohospodárov a farmárov podporuje aj Vidiecky parlament na Slovensku

    Vidiecky parlament na  Slovensku  sa tiež sa pripája k výzve poľnohospodárov a farmárov na dosiahnutie ich spravodlivých požiadaviek. Záleží nám na rozvoji vidieka a robíme a chceme robiť všetko, aby sme napravili staré krivdy, aby sa nepodporovali iba “agrobaróni”, ktorí nečestným spôsobom získali majetky.

VIPA SK je partnerom CVNO v projekte Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni

Populačné starnutie predstavuje pre Slovensko jednu z najväčších výziev 21. storočia, ktorá nezvratne zasiahne všetky sféry fungovania spoločnosti. V súčasnosti je na Slovensku pomer medzi počtom osôb v produktívnom veku, t.j. 15 – 64 rokov a počtom osôb v predproduktívnom a v poproduktívnom veku ešte pomerne priaznivý. Ide však o dočasnú situáciu. V ďalších rokoch sa pomer medzi osobami v produktívnom veku a osobami v poproduktívnom a v predproduktívnom veku začne meniť.

Malé zamyslenie sa na súčasné spoločenské dianie

Ing. Karol Herian , CSc., Žilina

Vandrovalo vajce 2018

VIPA SK sa venuje okrem iných aktivít aj rozvoju vidieka a zachovávaniu ľudových tradícií. V tomto roku to bude spojenie tradícii kresťanskej (slovenskej) Veľkej noci a rusínskej Veľkej noci .

Otvorenie výstavy zúčastnených  výrobcov s ich kraslicami sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu v Jaklovciach  5. apríla 2018

 Viac informácií  v prílohe

Začínajú školenia GSAA, Agroinštitút Nitra

 

Základy podnikania a podporné opatrenia v agrosektore - kurz pre mladých poľnohospodárov v súvislosti s nariadením vlády SR č. 342/2014 Z.z.

Popis kurzu

Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu a vykonaní záverečného písomn

Vyhlásenie detskej výtvarnej súťaže "Moja dedina, ako ju vidím ja...2018"

 Mgr. Mária Čuchtová, starostka obce Miklušovce                        

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.