Správy

20.mája 2018 - Ovčiarska nedeľa - súťaž o najlepšie ovčie syry

 

A. Organizačné zabezpečenie súťaže o najlepšie ovčie syry

 

Názov podujatia :  Ovčiarska nedeľa

 

Termín súťaže :   20.  máj  2018

 

Usporiadatelia :  Liptovské múzeum, ZCHOK na Slovensku, LPPK, RD a PD z Liptova,

 

                             OZ Bačova cesta

 

Miesto  podujatia :  Múzeum Liptovskej dediny, Pribylina

 

Bačova cesta sa úspešne začala na Salaši v Pružine

 

 

Obrázky: 
otvorenie podujatia

Newsletter NSRV 8 2018

Ovčiarska sezóna sa už začala podujatím „Zo salaša do mesta“

Stalo sa už tradíciou, že ovčiarska sezóna na Slovensku sa už po deviaty krát začína krásnym podujatím „Zo salaša do mesta“ v Považskej Bystrici. Aj tento rok sa koncom  apríla v krásnom počasí uskutočnil  bohatý ovčiarsky jarmok pod patronátom mesta Považská Bystrica.

Obrázky: 
Ovčiarska sezóna sa už začala podujatím „Zo salaša do mesta“

Košickú výzvu poľnohospodárov a farmárov podporuje aj Vidiecky parlament na Slovensku

    Vidiecky parlament na  Slovensku  sa tiež sa pripája k výzve poľnohospodárov a farmárov na dosiahnutie ich spravodlivých požiadaviek. Záleží nám na rozvoji vidieka a robíme a chceme robiť všetko, aby sme napravili staré krivdy, aby sa nepodporovali iba “agrobaróni”, ktorí nečestným spôsobom získali majetky.

VIPA SK je partnerom CVNO v projekte Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni

Populačné starnutie predstavuje pre Slovensko jednu z najväčších výziev 21. storočia, ktorá nezvratne zasiahne všetky sféry fungovania spoločnosti. V súčasnosti je na Slovensku pomer medzi počtom osôb v produktívnom veku, t.j. 15 – 64 rokov a počtom osôb v predproduktívnom a v poproduktívnom veku ešte pomerne priaznivý. Ide však o dočasnú situáciu. V ďalších rokoch sa pomer medzi osobami v produktívnom veku a osobami v poproduktívnom a v predproduktívnom veku začne meniť.

Malé zamyslenie sa na súčasné spoločenské dianie

Ing. Karol Herian , CSc., Žilina

Vandrovalo vajce 2018

VIPA SK sa venuje okrem iných aktivít aj rozvoju vidieka a zachovávaniu ľudových tradícií. V tomto roku to bude spojenie tradícii kresťanskej (slovenskej) Veľkej noci a rusínskej Veľkej noci .

Otvorenie výstavy zúčastnených  výrobcov s ich kraslicami sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu v Jaklovciach  5. apríla 2018

 Viac informácií  v prílohe

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.