Správy

NEWSLETTER NSRV SR 1/2018

Podpora malých poľnohospodárov, žiadosti je možné podať do 13. apríla 2018

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na podporu malých farmárov. Chce tak pomôcť malým poľnohospodárom pri štarte podnikateľskej činnosti a rozvoji rastlinnej aj živočíšnej výroby v krajine.

Záujem trhu je, chýbajú pestovatelia

 Už viac ako dvadsať rokov je oveľa pravdepodobnejšie, že spotrebiteľ siahne po dovezenej zelenine skôr, ako po tej zo slovenských polí.

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu

Krásne sviatky Vám chceme priať,

Obrázky: 
Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu

NEWSLETTER NSRV SR 16/2017

Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA), semináre na Agroinštitúte v Nitre

všetky info a elektronická prihláška na

http://www.agroinstitut.sk/kurzy-gsaa/

Oznámenie k aktualizácii Príručky pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila , v časti PPA /

NEWSLETTER NSRV SR 15/2017

zoznam schvalených a neschvalených MAS

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny (ďalej len „ŽoSS_MAS“), ktorá bola zverejnená 2.

Minister životného prostredia László Sólymos udelil ocenenie Dedina roka 2017

Súťaž Dedina roka 2017 vyhlásili Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska 21. marca 2017. Záštitu nad aktuálnym ročníkom súťaže prevzal minister životného prostredia László Sólymos. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, s. d. Partnermi súťaže sú Agentúra pre rozvoj vidieka, Národné osvetové centrum, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu a Vidiecky parlament na Slovensku.

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

 

počítadlo.abz.cz