Správy

VIPA SK je partnerom CVNO v projekte Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni

Populačné starnutie predstavuje pre Slovensko jednu z najväčších výziev 21. storočia, ktorá nezvratne zasiahne všetky sféry fungovania spoločnosti. V súčasnosti je na Slovensku pomer medzi počtom osôb v produktívnom veku, t.j. 15 – 64 rokov a počtom osôb v predproduktívnom a v poproduktívnom veku ešte pomerne priaznivý. Ide však o dočasnú situáciu. V ďalších rokoch sa pomer medzi osobami v produktívnom veku a osobami v poproduktívnom a v predproduktívnom veku začne meniť.

Malé zamyslenie sa na súčasné spoločenské dianie

Ing. Karol Herian , CSc., Žilina

Vandrovalo vajce 2018

VIPA SK sa venuje okrem iných aktivít aj rozvoju vidieka a zachovávaniu ľudových tradícií. V tomto roku to bude spojenie tradícii kresťanskej (slovenskej) Veľkej noci a rusínskej Veľkej noci .

Otvorenie výstavy zúčastnených  výrobcov s ich kraslicami sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu v Jaklovciach  5. apríla 2018

 Viac informácií  v prílohe

Začínajú školenia GSAA, Agroinštitút Nitra

 

Základy podnikania a podporné opatrenia v agrosektore - kurz pre mladých poľnohospodárov v súvislosti s nariadením vlády SR č. 342/2014 Z.z.

Popis kurzu

Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu a vykonaní záverečného písomn

Vyhlásenie detskej výtvarnej súťaže "Moja dedina, ako ju vidím ja...2018"

 Mgr. Mária Čuchtová, starostka obce Miklušovce                        

Kurz spracovania vlny - Farma Roziak

 

„Sme s Vami“ Podpora slovenských občianskych organizácií a iniciatív novinárom, novinárkam, a ich blízkym v ťažkých dňoch februára 2018

Prosím ak by sa chceli k tejto výzve pridávať aj Vaši členovia, ďalšie mimovládne neziskové organizácie  a samozrejme aj aktívni občania samostatne je to možné pod vyhlásenie na Changenete:  

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.