Správy

celoštátna súťažná prehliadka XIV. ROZPRÁVAČSKÉHO LODNA, - 11. – 12. Júna 2011 v Kultúrnom dome v Lodne.

 

Milí priatelia,

   v  prílohe Vám zasielame Propozície a prihlášku celoštátnej súťažnej prehliadky XIV. ROZPRÁVAČSKÉHO  LODNA, ktorá sa bude konať v dňoch 11. – 12. Júna 2011 v Kultúrnom dome v Lodne.

Projekt "Rozvoj ľudských zdrojov Občianskeho združenia VIPA" v plnom prúde

S realizáciou tohto projektu začalo OZ VIPA na Slovensku od júla 2010. Cieľom projektu je zvýšiť úroveň kvality ľudských zdrojov prostredníctvom inovatívneho a odborného vzdelávania. Účastníci vzdelávania už absolvovali školenia "Vidiecky cestový ruch" a "Kultúrne dedičstvo". Následne sme začali s jazykovým vzdelávaním v anglickom a nemeckom jazyku, kde sa účastníci vyučovali modernou formou vzdelávania - prostredníctvom e-learningového portálu.

Obrázky: 
Projekt "Rozvoj ľudských zdrojov Občianskeho združenia VIPA" v plnom prúde

"Tri krajiny. Dve rieky. Jedna buducnost"

Pozvánka od  Ivony Cimermanovej:
ako clenka predsednictva ARGE (Europskeho pracovneho spolocenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny) si Vas dovolujem pozvat na zaujimavu medzinarodnu konferenciu "Tri krajiny. Dve rieky. Jedna buducnost" o buducom rozvoji trojuholnika Slovensko - Cesko - Rakusko, ktora sa uskutocni koncom maja v Hohenau.

Protikorupčné minimum pre obce


 

Zrušenie výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia ruší výzvu OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03.

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia ruší výzvu OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03.

Porada výrobcov bryndze

Na porade výrobcov brynzde bude interpretovať stanovisko  a názory  členov Vidieckeho parlamentu na Slovensku,Ing.Karol Herián,CSc.

Občianske združenie TATRY -- Tlačová správa --

Pozvánka

Pozívame Vás na seminár:
Lesníctvo vo Fínsku a príklady využívania finančných prostriedkov EÚ z Programu LEADER v oblasti lesníctva.

Doplňujúci konkurz na školiteľov


 

návrh zákona o dobrovoľníctve

V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky pripravilo ministerstvo vnútra v spolupráci so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií návrh zákona o dobrovoľníctve.

Predložený návrh zákona upravuje právne postavenie dobrovoľníka.
Definuje dobrovoľníka a taxatívne vymedzuje, čo sa nepovažuje za dobrovoľnícku činnosť.
Upravuje sa právne postavenie vysielajúcej organizácie a jej povinnosti vo vzťahu k dobrovoľníkovi.

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.