Správy

Zrušenie výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia ruší výzvu OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03.

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia ruší výzvu OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03.

Porada výrobcov bryndze

Na porade výrobcov brynzde bude interpretovať stanovisko  a názory  členov Vidieckeho parlamentu na Slovensku,Ing.Karol Herián,CSc.

Občianske združenie TATRY -- Tlačová správa --

Pozvánka

Pozívame Vás na seminár:
Lesníctvo vo Fínsku a príklady využívania finančných prostriedkov EÚ z Programu LEADER v oblasti lesníctva.

Doplňujúci konkurz na školiteľov


 

návrh zákona o dobrovoľníctve

V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky pripravilo ministerstvo vnútra v spolupráci so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií návrh zákona o dobrovoľníctve.

Predložený návrh zákona upravuje právne postavenie dobrovoľníka.
Definuje dobrovoľníka a taxatívne vymedzuje, čo sa nepovažuje za dobrovoľnícku činnosť.
Upravuje sa právne postavenie vysielajúcej organizácie a jej povinnosti vo vzťahu k dobrovoľníkovi.

Deň vidieka v NR

Chcete   v  NR odprezentovať Váš región,

projekty,zvyky,tradície?

prihláste sa do 10.mája 2011

e-mail:vipa@vipa.sk

Mária Behanovska

0905 498 405

127. výstava v galérii FONTÁNA

Obrázky: 
127. výstava v galérii FONTÁNA

Výzva na podporu ochrany Bryndze

Mimoriadne zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady Cechu bryndziarov -
 - Výzva na podporu ochrany Bryndze
 
Dňa 19. IV.
Súbory: 

Valné zhromaždenie Cechu bryndziarov

Cech bryndziarov ako občianské združenie má uzavretú spoluprácu aj s Vidieckým parlamentom a mnohé svoje činnosti robí spoločne.  16. marca 2011 sa v Považskej Bystrici uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie členov a spolupracujúcich organizácii za prítomnosti predsedkyne M. Behanovskej. Riešili sa tam  aktuálne problémy rozvoja  spracovania mlieka a mliečnych výrobkov a najmä aktivity Cechu na rozvoji vidieka. Predseda cechu Ing. Keresteš informoval prítomných o doterajšej bohatej činnosti a o nových úlohách.

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

 

počítadlo.abz.cz