Správy

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu

Krásne sviatky Vám chceme priať,

Obrázky: 
Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu

NEWSLETTER NSRV SR 16/2017

Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA), semináre na Agroinštitúte v Nitre

všetky info a elektronická prihláška na

http://www.agroinstitut.sk/kurzy-gsaa/

Oznámenie k aktualizácii Príručky pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila , v časti PPA /

NEWSLETTER NSRV SR 15/2017

zoznam schvalených a neschvalených MAS

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny (ďalej len „ŽoSS_MAS“), ktorá bola zverejnená 2.

Minister životného prostredia László Sólymos udelil ocenenie Dedina roka 2017

Súťaž Dedina roka 2017 vyhlásili Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska 21. marca 2017. Záštitu nad aktuálnym ročníkom súťaže prevzal minister životného prostredia László Sólymos. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, s. d. Partnermi súťaže sú Agentúra pre rozvoj vidieka, Národné osvetové centrum, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu a Vidiecky parlament na Slovensku.

19.10.2017 v trnavskom hoteli Holiday Inn si najlepší slovenskí agromanažéri prebrali ocenenie Top Agro a Najkrajší chotár.

Podujatie organizuje Klub poľnohospodárskych novinárov už 22-rokov. Výsledky súťaže Top Agro vyhodnocuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - VÚEPP na základe vyplnených Informačných listov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Od vzniku súťaže je generálnym partnerom UniCredit Bank Czech republik and Slovakia.

Naozaj nie je maslo a mlieko zdraviu prospešné ?

V poslednom čase v našich médiách sa dáva príliš veľký priestor pre niektoré  opakované neobjektívne tvrdenia o škodlivosti masla a mliečnych výrobkoch , kde sa tvrdí že mliečne výrobky i maslo nie sú zdraviu prospešné a všetko je len mýtus a samotní spotrebitelia, ale i producenti mlieka a ich spracovatelia sú z toho pohoršení

NEWSLETTER NSRV SR 14/2017

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.