Správy

19.10.2017 v trnavskom hoteli Holiday Inn si najlepší slovenskí agromanažéri prebrali ocenenie Top Agro a Najkrajší chotár.

Podujatie organizuje Klub poľnohospodárskych novinárov už 22-rokov. Výsledky súťaže Top Agro vyhodnocuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - VÚEPP na základe vyplnených Informačných listov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Od vzniku súťaže je generálnym partnerom UniCredit Bank Czech republik and Slovakia.

Naozaj nie je maslo a mlieko zdraviu prospešné ?

V poslednom čase v našich médiách sa dáva príliš veľký priestor pre niektoré  opakované neobjektívne tvrdenia o škodlivosti masla a mliečnych výrobkoch , kde sa tvrdí že mliečne výrobky i maslo nie sú zdraviu prospešné a všetko je len mýtus a samotní spotrebitelia, ale i producenti mlieka a ich spracovatelia sú z toho pohoršení

NEWSLETTER NSRV SR 14/2017

Tretí Európsky vidiecky parlament sa koná 18 - 21 októbra v Holandsku. Zúčastnime sa a Vy môžete sledovať rokovanie

Sledujte nás na Twitteri a YouTube

Vážení priatelia Európskeh

Poznáme ocenené vidiecke ženy - Líderky 2017, v rámci osláv svetového dňa vidieckych žien

 

 

Niekedy musíme vynaložiť úsilie,

ak chceme ísť cestou dobra a lásky.

Ten, kto sa nenechá odradiť počiatočnými ťažkosťami,

dočká sa ovocia svojho konania .

Obrázky: 
  Poznáme ocenené vidiecke ženy - Líderky  2017, v  rámci osláv svetového dňa vidieckych žien

Svetový deň videckych žien oslávime 13.10.2017 v Spišských Tomášovciach

Vidiecky parlament na Slovensku s partnermi  súťaže a pod záštitou

europoslankyne Jany Žitňanskej, Vás pozývajú na   vyhlásenie výsledkov súťaže 

JABLONKOVÉ KUMŠTOVANIE

Obrázky: 
JABLONKOVÉ KUMŠTOVANIE

Adoptuj si kravičku

Adoptuj si kravičku

NEWSLETTER NSRV SR 12/2017

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

 

počítadlo.abz.cz