Správy

“Včely sú deti lesa“, lesníci chcú obnoviť včelárstvo

Európa v súčasnosti zápasí s ústupom včelárstva, ktoré dnes dokáže pokryť 60 % celkovej spotreby na starom kontinente. Zvyšok dopytu sa uspokojuje dovozom medu, ktorý má často neznámy pôvod i zloženie.

NEWSLETTER NSRV SR 1/2018

Podpora malých poľnohospodárov, žiadosti je možné podať do 13. apríla 2018

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na podporu malých farmárov. Chce tak pomôcť malým poľnohospodárom pri štarte podnikateľskej činnosti a rozvoji rastlinnej aj živočíšnej výroby v krajine.

Záujem trhu je, chýbajú pestovatelia

 Už viac ako dvadsať rokov je oveľa pravdepodobnejšie, že spotrebiteľ siahne po dovezenej zelenine skôr, ako po tej zo slovenských polí.

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu

Krásne sviatky Vám chceme priať,

Obrázky: 
Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu

NEWSLETTER NSRV SR 16/2017

Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA), semináre na Agroinštitúte v Nitre

všetky info a elektronická prihláška na

http://www.agroinstitut.sk/kurzy-gsaa/

Oznámenie k aktualizácii Príručky pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila , v časti PPA /

NEWSLETTER NSRV SR 15/2017

zoznam schvalených a neschvalených MAS

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny (ďalej len „ŽoSS_MAS“), ktorá bola zverejnená 2.

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.