Správy

Prieskum v rámci prípravy blokového grantu Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

MVO, ktoré majú záujem o projekty v oblasti sociálnych služieb, životného prostredia a partnerstva so švajčiarskymi organizáciami sa môžu zúčastniť na prieskume pre nastavenie priorít a kritérií v rámci prípravy blokového grantu Švajčiarskeho finančného mechanizmu

Kontakty

 

Adresár predsedníctva 2010 – 2013

 

 

Mária Behanovská predsedníčka

Poznámky: