Správy

Protikorupčné minimum pre obce


 

Zrušenie výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia ruší výzvu OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03.

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia ruší výzvu OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03.

Porada výrobcov bryndze

Na porade výrobcov brynzde bude interpretovať stanovisko  a názory  členov Vidieckeho parlamentu na Slovensku,Ing.Karol Herián,CSc.

Občianske združenie TATRY -- Tlačová správa --

Pozvánka

Pozívame Vás na seminár:
Lesníctvo vo Fínsku a príklady využívania finančných prostriedkov EÚ z Programu LEADER v oblasti lesníctva.

Doplňujúci konkurz na školiteľov


 

návrh zákona o dobrovoľníctve

V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky pripravilo ministerstvo vnútra v spolupráci so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií návrh zákona o dobrovoľníctve.

Predložený návrh zákona upravuje právne postavenie dobrovoľníka.
Definuje dobrovoľníka a taxatívne vymedzuje, čo sa nepovažuje za dobrovoľnícku činnosť.
Upravuje sa právne postavenie vysielajúcej organizácie a jej povinnosti vo vzťahu k dobrovoľníkovi.

Deň vidieka v NR

Chcete   v  NR odprezentovať Váš región,

projekty,zvyky,tradície?

prihláste sa do 10.mája 2011

e-mail:vipa@vipa.sk

Mária Behanovska

0905 498 405

127. výstava v galérii FONTÁNA

Obrázky: 
127. výstava v galérii FONTÁNA

Výzva na podporu ochrany Bryndze

Mimoriadne zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady Cechu bryndziarov -
 - Výzva na podporu ochrany Bryndze
 
Dňa 19. IV.
Súbory: 

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.