Správy

Minister životného prostredia László Sólymos udelil ocenenie Dedina roka 2017

Súťaž Dedina roka 2017 vyhlásili Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska 21. marca 2017. Záštitu nad aktuálnym ročníkom súťaže prevzal minister životného prostredia László Sólymos. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, s. d. Partnermi súťaže sú Agentúra pre rozvoj vidieka, Národné osvetové centrum, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu a Vidiecky parlament na Slovensku.

19.10.2017 v trnavskom hoteli Holiday Inn si najlepší slovenskí agromanažéri prebrali ocenenie Top Agro a Najkrajší chotár.

Podujatie organizuje Klub poľnohospodárskych novinárov už 22-rokov. Výsledky súťaže Top Agro vyhodnocuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - VÚEPP na základe vyplnených Informačných listov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Od vzniku súťaže je generálnym partnerom UniCredit Bank Czech republik and Slovakia.

Naozaj nie je maslo a mlieko zdraviu prospešné ?

V poslednom čase v našich médiách sa dáva príliš veľký priestor pre niektoré  opakované neobjektívne tvrdenia o škodlivosti masla a mliečnych výrobkoch , kde sa tvrdí že mliečne výrobky i maslo nie sú zdraviu prospešné a všetko je len mýtus a samotní spotrebitelia, ale i producenti mlieka a ich spracovatelia sú z toho pohoršení

NEWSLETTER NSRV SR 14/2017

Tretí Európsky vidiecky parlament sa koná 18 - 21 októbra v Holandsku. Zúčastnime sa a Vy môžete sledovať rokovanie

Sledujte nás na Twitteri a YouTube

Vážení priatelia Európskeh

Poznáme ocenené vidiecke ženy - Líderky 2017, v rámci osláv svetového dňa vidieckych žien

 

 

Niekedy musíme vynaložiť úsilie,

ak chceme ísť cestou dobra a lásky.

Ten, kto sa nenechá odradiť počiatočnými ťažkosťami,

dočká sa ovocia svojho konania .

Obrázky: 
  Poznáme ocenené vidiecke ženy - Líderky  2017, v  rámci osláv svetového dňa vidieckych žien

Svetový deň videckych žien oslávime 13.10.2017 v Spišských Tomášovciach

Vidiecky parlament na Slovensku s partnermi  súťaže a pod záštitou

europoslankyne Jany Žitňanskej, Vás pozývajú na   vyhlásenie výsledkov súťaže 

JABLONKOVÉ KUMŠTOVANIE

Obrázky: 
JABLONKOVÉ KUMŠTOVANIE

Adoptuj si kravičku

Adoptuj si kravičku

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.