Správy

Veľká noc 2017

Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje mladých ľudí. Vyberáme z portálu poľnoinfo.

Lada Debnárová pre poľnoinfo.sk

 Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje mladých ľudí.

Ako Chrániť domácich chovateľov oviec ?

 

   Ako ste možno už pocítili, vzniká medzi chovateľmi oviec na Slovensku nový problém a to silná konkurencia  ovčieho mlieka zo zahraničia.

Newsletter NSRV SR - čísla 1,2,3/2017

NSRV SR zabezpečuje tvorbu  informačného formátu, ktorého cieľom je poskytnúť špeciálne informácie beneficientom PRV SR 2014 – 2020 a širokej verejnosti participujúcej v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

 

Newsletter NSRV SR vychádza dvakrát do mesiaca 

Spracovanie mlieka 2. vydanie

Spracovanie mlieka pre farmárov a v domácnostiach.  Jednoduché návodov na spracovanie mlieka je v masmédiách veľmi veľa a mnohé sú veľmi nepresné, alebo aj zavádzajúce.

Prečo sa prihlásiť do súťaže Dedina roka ?

 

Slovenská agentúra životného prostredia a

Spolok pre obnovu dediny organizujú odborné semináre

Súbory: 

Metodická príručka ochrany rastlín zelenina 2017

Vyšla nová Metodická príručka ochrany rastlín zelenina 2017 a v ponuke máme aj dve knihy od prof. ing. Ľudovíta Cagáňa, CSc. a kolektív z SPU Nitra: Choroby a škodcovia poľných plodín a Choroby a škodcovia záhradníckych plodín.

Súbory: 

Vyhlásenie súťaže Dedina roka - tlačová správa

Tlačová správa

Banská Bystrica, 21. marec 2017

Vyhlásenie súťaže Dedina roka

Vandrovalo vajce... Vermisáž 28.marca o 16 :00 hod. v Považskej Bystrici

VIPA SK sa venuje okrem iných aktivít aj rozvoju vidieka a zachovávaniu ľudových tradícií. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli  pokračovať  aj v roku 2017