Správy

Nenechajme si znevažovať našu Bryndzu

Nenechajme si znevažovať našu Bryndzu

 Ing. Karol Herian, CSc., Žilina

NEWSLETTER NSRV SR 8/2017

Kam kráčaš, agrokomplex? Tlačová správa

Kam kráčaš, agrokomplex?

Programy slovenského vidieka, trendy ďalšieho vývoja v agrorezorte a na vidieku

Tlačová správa

Newsletter NSRV SR - číslo 7/2017

Newsletter_NSRV SR_cislo 6

Tlačová správa s informáciami o obciach prihlásených do súťaže Dedina roka 2017.

Informacia o priebehu sutaze Dedina roka 2017 – tlacová správa.

 

Hodnotenie obci bude prebiehat v 4 regionalnych komisiach a nasledne v narodnej,

VIPA SK má zastúpenie vo všetkých hodnotiacich komisiach.

Využite aj internetové hlasovanie.

Agrorezort podporí regióny aj cestou miestnych akčných skupín

Agrorezort podporí regióny aj cestou miestnych akčných skupín

Rozvoj vidieka dostal cestovnú mapu

Rozvoj vidieka dostal cestovnú mapu

(10.05.2017; Pravda; mut. , Ekonomika , s. 10; SITA)

„Viac mlieka = viac zdravia “ 16.5.2017 - Medzinárodný deň mlieka

Nezabúdajme na prínos mliečnych výrobkov pre zdravie ľudí

Poslanie  Svetového dňa mlieka

Premeny slovenského vidieka, trendy ďalšieho vývoja v agrorezorte a na vidieku - Kam kráčaš agrokomplex?

Pred rokom 1990 pracovalo v slovenskom AGROKOMPLEXE viac ako 360 tisíc pracovníkov, v súčasnosti iba 55 tisíc. Najdôležitejším partnerom miestnej územnej samosprávy na vidieku boli jednotné roľnícke družstva a štátne majetky, ktoré vytvárali pracovné príležitosti.

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.