Správy

Rozvoj vidieka dostal cestovnú mapu

Rozvoj vidieka dostal cestovnú mapu

(10.05.2017; Pravda; mut. , Ekonomika , s. 10; SITA)

„Viac mlieka = viac zdravia “ 16.5.2017 - Medzinárodný deň mlieka

Nezabúdajme na prínos mliečnych výrobkov pre zdravie ľudí

Poslanie  Svetového dňa mlieka

Premeny slovenského vidieka, trendy ďalšieho vývoja v agrorezorte a na vidieku - Kam kráčaš agrokomplex?

Pred rokom 1990 pracovalo v slovenskom AGROKOMPLEXE viac ako 360 tisíc pracovníkov, v súčasnosti iba 55 tisíc. Najdôležitejším partnerom miestnej územnej samosprávy na vidieku boli jednotné roľnícke družstva a štátne majetky, ktoré vytvárali pracovné príležitosti.

Newsletter_NSRV SR_cislo 5

Výzvy majú za cieľ podporiť projekty MNO

Milí registrovaní účastníci workshopov o financovaní MNO,

ako sme Vám už na našich stretnutiach v KE, BB, BA a ZA avizovali, v máji bude zverejnená séria výziev z operačného programu Efektívna verejná správa, zameraná na mimovládne neziskové organizácie.

„ Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2017

Spolok pre obnovu dediny vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách  na Slovensku s ústrednou témou:

 

„ Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2017

7. ročník vyhodnotenia celoslovenskej súťažnej prehliadky Vandrovalo vajce...

 

Prijmite pozvanie 27.4.2017 o 15:00 hod. do klubovne

Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici

Tešíme sa na stretnutie s Vami

za Vidiecky parlamaent na Slovensku 

predsedníčka

Ing. Mária Behanovská

Newsletter číslo 4 NSRV

"Rozvoju vidieka bráni priveľká rozdrobenosť vlastníctva pozemkov.

Rozvoju vidieka bráni rozdrobenosť vlastníctva pozemkov

Zo salaša do mesta

Už aj také krásne ovčiarske podujatia, ako bolo aj spomínaná akcia „Zo salaša do mesta“, má veľký význam nielen pre samotné mesto, ale aj zo širšieho pohľadu.

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

 

počítadlo.abz.cz