Správy

Agrorezort podporí regióny aj cestou miestnych akčných skupín

Agrorezort podporí regióny aj cestou miestnych akčných skupín

Rozvoj vidieka dostal cestovnú mapu

Rozvoj vidieka dostal cestovnú mapu

(10.05.2017; Pravda; mut. , Ekonomika , s. 10; SITA)

„Viac mlieka = viac zdravia “ 16.5.2017 - Medzinárodný deň mlieka

Nezabúdajme na prínos mliečnych výrobkov pre zdravie ľudí

Poslanie  Svetového dňa mlieka

Premeny slovenského vidieka, trendy ďalšieho vývoja v agrorezorte a na vidieku - Kam kráčaš agrokomplex?

Pred rokom 1990 pracovalo v slovenskom AGROKOMPLEXE viac ako 360 tisíc pracovníkov, v súčasnosti iba 55 tisíc. Najdôležitejším partnerom miestnej územnej samosprávy na vidieku boli jednotné roľnícke družstva a štátne majetky, ktoré vytvárali pracovné príležitosti.

Newsletter_NSRV SR_cislo 5

Výzvy majú za cieľ podporiť projekty MNO

Milí registrovaní účastníci workshopov o financovaní MNO,

ako sme Vám už na našich stretnutiach v KE, BB, BA a ZA avizovali, v máji bude zverejnená séria výziev z operačného programu Efektívna verejná správa, zameraná na mimovládne neziskové organizácie.

„ Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2017

Spolok pre obnovu dediny vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách  na Slovensku s ústrednou témou:

 

„ Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2017

7. ročník vyhodnotenia celoslovenskej súťažnej prehliadky Vandrovalo vajce...

 

Prijmite pozvanie 27.4.2017 o 15:00 hod. do klubovne

Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici

Tešíme sa na stretnutie s Vami

za Vidiecky parlamaent na Slovensku 

predsedníčka

Ing. Mária Behanovská

Newsletter číslo 4 NSRV

"Rozvoju vidieka bráni priveľká rozdrobenosť vlastníctva pozemkov.

Rozvoju vidieka bráni rozdrobenosť vlastníctva pozemkov

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.