Správy

Nové úlohy Vidieckeho parlamentu na Slovensku a partnerov IX. Fóra VIPA SK

                IX. Fórum Vidieckeho parlamentu (VIPA SK ) na Slovensku, ktorého súčasťou bola Mládežnícka konferencia  sa konali v Sliači. Na dvojdňovom podujatí sa zúčastnilo vyše 100 aktívnych ľudí, ktorí prišli prezentovať aktivity svojich organizácií  z celého Slovenska.

Obrázky: 
otvorenie podujatia

25.- 26. novembra 2016 sa stretneme na IX. Fóre VIPA SK v Sliači

Vážení priatelia vidieka,

na zasadnutie pozývame iniciatívnych ľudí, ktorých skúsenosti, vzdelanie a lídrovské schopnosti dávajú

predpoklad k vytvoreniu efektívnych vidieckych politík, ktoré zabezpečia optimálne podmienky pre rozvoj vidieka

Pozvánka na záverečnú konferenciu „ Cesta mladých k Vidieckemu mládežníckemu parlamentu“ v Sliači 25. – 26. novembra 2016

Pozvánka na  záverečnú  konferenciu

„ Cesta mladých k Vidieckemu mládežníckemu parlamentu“

Obrázky: 
Pozvánka Sliač

IX. Fórum Vidieckeho paralmentu na Slovensku

Pozvánka na   IX. Fórum Vidieckeho parlamentu na Slovensku

Vidiecka žena roka - Líderka 2016, tlačová správa

V rámci svetového Dňa vidieckych žien sa konal  15. ročník  súťaže  Vidiecka žena roka – Líderka 2016.  Pod  záštitou europoslankyne Jany  Žitňanskej a župana    trenčianskeho   samosprávneho kraja  Jaroslava Bašku   v spolupráci  s partnermi  súťaže  14.10.2016 v Uhrovci.

Obrázky: 
kultúrny dom v Uhrovci
kultúrny dom v Uhrovci
 Vidiecka žena roka - Líderka 2016, tlačová správa

Svetový deň vidieckych žien si pripomenieme v Uhrovci 14.10.2016

Konferencia „Ženy do voza aj do koča“

Informačný seminár Spracovanie mlieka a predaj z dvora

Spracovanie mlieka a predaj z dvora

Súbory: 

Vidiecka krajina, miesto kde ľudia žijú, pracujú a oddychujú.

Súbory: 

4. konferencia pre mladých 4.10.2016 v Trenčíne

Súbory: