Správy

Spracovanie mlieka 2. vydanie

Spracovanie mlieka pre farmárov a v domácnostiach.  Jednoduché návodov na spracovanie mlieka je v masmédiách veľmi veľa a mnohé sú veľmi nepresné, alebo aj zavádzajúce.

Prečo sa prihlásiť do súťaže Dedina roka ?

 

Slovenská agentúra životného prostredia a

Spolok pre obnovu dediny organizujú odborné semináre

Súbory: 

Metodická príručka ochrany rastlín zelenina 2017

Vyšla nová Metodická príručka ochrany rastlín zelenina 2017 a v ponuke máme aj dve knihy od prof. ing. Ľudovíta Cagáňa, CSc. a kolektív z SPU Nitra: Choroby a škodcovia poľných plodín a Choroby a škodcovia záhradníckych plodín.

Súbory: 

Vyhlásenie súťaže Dedina roka - tlačová správa

Tlačová správa

Banská Bystrica, 21. marec 2017

Vyhlásenie súťaže Dedina roka

Vandrovalo vajce... Vermisáž 28.marca o 16 :00 hod. v Považskej Bystrici

VIPA SK sa venuje okrem iných aktivít aj rozvoju vidieka a zachovávaniu ľudových tradícií. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli  pokračovať  aj v roku 2017 

8. marec Medzinárodný deň žien

Dobrý deň milé žienky

Dovoľte aby som Vám – nám všetkým v dnešný deň 

v mene svojom a predsedníctva VIPA SK  poblahoželala

Téma financovania MNO , 23. 3. 2017 v B. Bystrici, 16.3. 2017 v Košiciach a 4. 4.2017 Bratislave

Úrad splnomocnenca vlády SR pre ROS sa začal veľmi aktívne a komplexne venovať téme Financovania MNO: http://www.minv.sk/?ros_ekonomika_mno

Zapojte sa do prieskumu služby a infraštruktúra na vidieku

Dovoľte, aby sme Vás informovali o aktivitách  VIPA SK v medzinárodnom projekte 15 krajín.  Udržanie vidieckych služieb a infraštruktúry.

7. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov kraslíc

 

               

V a n d r o v a l o      v a j c e ...

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.