Správy

Vandrovalo vajce... Vermisáž 28.marca o 16 :00 hod. v Považskej Bystrici

VIPA SK sa venuje okrem iných aktivít aj rozvoju vidieka a zachovávaniu ľudových tradícií. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli  pokračovať  aj v roku 2017 

8. marec Medzinárodný deň žien

Dobrý deň milé žienky

Dovoľte aby som Vám – nám všetkým v dnešný deň 

v mene svojom a predsedníctva VIPA SK  poblahoželala

Téma financovania MNO , 23. 3. 2017 v B. Bystrici, 16.3. 2017 v Košiciach a 4. 4.2017 Bratislave

Úrad splnomocnenca vlády SR pre ROS sa začal veľmi aktívne a komplexne venovať téme Financovania MNO: http://www.minv.sk/?ros_ekonomika_mno

Zapojte sa do prieskumu služby a infraštruktúra na vidieku

Dovoľte, aby sme Vás informovali o aktivitách  VIPA SK v medzinárodnom projekte 15 krajín.  Udržanie vidieckych služieb a infraštruktúry.

7. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov kraslíc

 

               

V a n d r o v a l o      v a j c e ...

Vidiecky cestovný ruch a agroturistika napomáha ekonomickému rozvoju regiónov a zamestnanosti na Slovensku

Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre a 

Ďakujeme, že ste s nami tento rok boli

Obrázky: 
novoročenka

Nové úlohy Vidieckeho parlamentu na Slovensku a partnerov IX. Fóra VIPA SK

                IX. Fórum Vidieckeho parlamentu (VIPA SK ) na Slovensku, ktorého súčasťou bola Mládežnícka konferencia  sa konali v Sliači. Na dvojdňovom podujatí sa zúčastnilo vyše 100 aktívnych ľudí, ktorí prišli prezentovať aktivity svojich organizácií  z celého Slovenska.

Obrázky: 
otvorenie podujatia

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

 

počítadlo.abz.cz