Nájomcom poľnohospodárskej pôdy vznikajú nové povinnosti

 

Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z jeho evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho  roku. Ide o novú povinnosť, kedy sa prvý krát údaje za rok 2018 musia doručiť na okresné úrady do 31.1.2019.

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.