OZ TATRY

Obrázky: 
Gymnázium v Námestove: príprava nádob na triedený zber
Súkromná základná škola v Košiciach: rovesnícky program
Detská Ekopolícia zo Zábiedova kontroluje kvalitu triedenia odpadov
Detská Ekopolícia zo Zábiedova sa pripravuje na svoju misiu
ZŠ Bobrovec: príprava divadielka „Separujte s Hugom“
ZŠ J. A. Komenského z Kolárova: školské kompostovisko
ZŠ Štvrtej Sednice Tatrína z Čachtíc: príprava zberných nádob
ZŠ Divín: príprava nádob na triedený zber odpadov
MŠ Kolárova z Malaciek: mapovanie nelegálnych skládok odpadov
Dátum a čas konania: 
29. Január 2009 (Celý deň)

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.