Oznámenie k aktualizácii Príručky pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020