Pozvánka na Fórum X. Vidieckeho parlamentu na Slovensku

Vážení priatelia vidieka,

 

už dlhé roky je úlohou Vidieckeho parlamentu na Slovensku zvyšovanie kvality života 

na vidieku. Spolupráca, morálne zásady a etika sú predsa hodnoty, ktoré  nám nedovoľujú vrátiť sa späť. Podporujeme snahy  aktívnych občanov, ktorí  chcú čosi po sebe zanechať 

pre budúce generácie. Na základe toho sa už po desiatykrát chceme spoločne stretnúť 

na zasadnutí Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku, aby sme spolu sformulovali potreby  slovenského vidieka na najbližšie dva roky.

 

Fórum Vidieckeho parlamentu na Slovensku 

sa uskutoční v dňoch 26. - 27.10. 2018 

 Agroinštitúte Akademická 4, Nitra.

 

Program:

 

Piatok 26. 10. 2018

     9:00 - 10:00  prezentácia účastníkov

   10:00 - 10:30 otvorenie, príhovory hostí   

   10:30 - 11:30 vyhodnotenie plnenia záverov  z IX . Fóra VIPA SK

   11:30 - 11:45 organizačné inštrukcie

   11:45 - 12:30 obed 

   12:30 - 13:00 tlačová konferencia

   13:00 - 13:30 prezentácia mesta a MAS  

   13:30 - 18:00 práca v 4. skupinách, spracovanie výstupov 

   18:00 - 19:00 ubytovanie, príprava na slávnostný večer

   19:00 - 24:00 spoločenský večer - kultúrny program, vidiecka večera, ochutnávka

                            rôznych   regionálnych produktov

 

Sobota 27. 10. 2018

  8:00 -   8:30  raňajky

  8:30 - 10:00  prezentácia výsledkov skupín

  10:00 - 10:10 prestávka

  10:10 - 11:00  vystúpenia účastníkov, diskusia 

  11:00 - 11:30  odsúhlasenie záverov X. Fóra VIPA SK

  11:30 - 12:30    obed, odchod účastníkov

 

Na zasadnutí radi privítame všetkých iniciatívnych ľudí, ktorých skúsenosti, vzdelanie a lídrovské schopnosti dávajú predpoklad k vytvoreniu efektívnych vidieckych politík, ktoré zabezpečia optimálne podmienky pre rozvoj vidieka a pre rozumné využívanie európskych fondov.

 

Srdečne Vás pozývame na naše zasadnutie a tešíme sa aj na Vašu spoluprácu v odborných skupinách, ktoré budú rokovať o konkrétnych problémoch a  potrebách vidieka a o ich ďalších možných riešeniach.

 

Podľa  Vašich  záujmov a  profesionálnej orientácie si môžete vybrať zo štyroch pracovných     

skupín.  Garantmi  jednotlivých  skupín budú špecialisti, ktorí poskytnú účastníkom vstupné  

informácie o súčasnom stave a legislatívnych rámcoch príslušnej problematiky.

 

Témy pracovných skupín:

 1. Potreby mladých ľudí z vidieka pre tvorbu regionálnej, národnej a Európskej mládežníckej politiky (PhDr. A. Badínová, Mgr. M. Kvak, Bc. Marek Melich)

2. Spoločná poľnohospodárska politika  (Ing. Janka Mikušáková...

3. Ekológia  na vidieku  (Ing. Karol Herian, CSc, Mgr. Mária Čuchtová ....

4. Pracovné príležitosti zvyšujú kvalitu života na vidieku  (J. Dvorský, Mgr. Mária Kemková

 

Návratka k záväznej prihláške v prílohe.

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.