Premeny slovenského vidieka, trendy ďalšieho vývoja v agrorezorte a na vidieku - Kam kráčaš agrokomplex?

Pred rokom 1990 pracovalo v slovenskom AGROKOMPLEXE viac ako 360 tisíc pracovníkov, v súčasnosti iba 55 tisíc. Najdôležitejším partnerom miestnej územnej samosprávy na vidieku boli jednotné roľnícke družstva a štátne majetky, ktoré vytvárali pracovné príležitosti. starali sa o životné podmienky vidieckeho obyvateľstva, podporovali výstavbu rodinných domov, údržbu krajiny a infraštruktúry na vidieku.

Miesto: Penzión Harmónia***, 900 01 Modra - Harmónia, Okružná ul. č. 3173

Termín: 16. – 17. mája 2017 od 10:00 hod.