Projekt "Rozvoj ľudských zdrojov Občianskeho združenia VIPA" v plnom prúde

S realizáciou tohto projektu začalo OZ VIPA na Slovensku od júla 2010. Cieľom projektu je zvýšiť úroveň kvality ľudských zdrojov prostredníctvom inovatívneho a odborného vzdelávania. Účastníci vzdelávania už absolvovali školenia "Vidiecky cestový ruch" a "Kultúrne dedičstvo". Následne sme začali s jazykovým vzdelávaním v anglickom a nemeckom jazyku, kde sa účastníci vyučovali modernou formou vzdelávania - prostredníctvom e-learningového portálu. Ten im umožňuje pohodlné prihlásenie sa z prostredia domova a každý účastník si mohol zvoliť vlastné tempo, ktoré zohľadňuje ich individuálne možnosti.

Momentálne prebiehajú vzdelávacie aktivity -  "Komunikačné a prezentačné zručnosti". Ich harmonogram je nasledovný:
Komunikačné zručnosti  3.5.2011 (UT) 9.00-17.00
Zvládanie stresu  10.5.2011 (UT) 9.00-17.00
Riešenie konfliktov  14.5.2011 (SO) 9.00-17.00
Prezentačné zručnosti  17.5.2011 (UT) 9.00-17.00
Psychológia dobrovoľníka  24.5.2011 (UT) 9.00-17.00
Multikultúrne zručnosti  31.5.2011 (UT) 9.00-17.00
Projektový manažment  4.6.2011 (SO) 9.00-17.00
Manažment času  7.6.2011 (UT) 9.00-17.00
Motivácia  14.6.2011 (UT) 9.00-17.00
Teambuilding  21.6.2011 (UT) 9.00-17.00

Obrázky: 
Projekt "Rozvoj ľudských zdrojov Občianskeho združenia VIPA" v plnom prúde

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.