• "Zdvihnime príležitosť a poďme"

    Zverejnené: 02.01.2017, Upravené: 05.01.2017

    Vidiecky parlament na Slovensku realizuje projekt "Zdvihnime príležitosť a poďme", ktorý je zameraný na poskytovanie poradenstva, teoretického vzdelávania a praktických kurzov pre špecifickú skupinu uchádzačov o zamestnanie (osoby do 25 rokov veku s 3-mesačným evidovaním na úrade práce a osoby do 29 rokov so 6-mesačnou evidenciou).