• Doplňujúci konkurz na školiteľov


   

 • návrh zákona o dobrovoľníctve

  V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky pripravilo ministerstvo vnútra v spolupráci so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií návrh zákona o dobrovoľníctve.

  Predložený návrh zákona upravuje právne postavenie dobrovoľníka.
  Definuje dobrovoľníka a taxatívne vymedzuje, čo sa nepovažuje za dobrovoľnícku činnosť.
  Upravuje sa právne postavenie vysielajúcej organizácie a jej povinnosti vo vzťahu k dobrovoľníkovi.

 • Deň vidieka v NR

  Chcete   v  NR odprezentovať Váš región,

  projekty,zvyky,tradície?

  prihláste sa do 10.mája 2011

  e-mail:vipa@vipa.sk

  Mária Behanovska

  0905 498 405

 • 127. výstava v galérii FONTÁNA

  Obrázky: 
  127. výstava v galérii FONTÁNA
 • Výzva na podporu ochrany Bryndze

  Mimoriadne zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady Cechu bryndziarov -
   - Výzva na podporu ochrany Bryndze
   
  Dňa 19. IV.
  Súbory: 
 • Valné zhromaždenie Cechu bryndziarov

  Cech bryndziarov ako občianské združenie má uzavretú spoluprácu aj s Vidieckým parlamentom a mnohé svoje činnosti robí spoločne.  16. marca 2011 sa v Považskej Bystrici uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie členov a spolupracujúcich organizácii za prítomnosti predsedkyne M. Behanovskej. Riešili sa tam  aktuálne problémy rozvoja  spracovania mlieka a mliečnych výrobkov a najmä aktivity Cechu na rozvoji vidieka. Predseda cechu Ing. Keresteš informoval prítomných o doterajšej bohatej činnosti a o nových úlohách.

 • Mládež odhaľovala čaro mediácie

  HLOHOVEC. Žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie (OA) v Hlohovci sa ako prví zapojili do pilotného programu systému poradenstva a riešenia sporov v mediácii na stredných školách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK). Prispeje k tomu, aby stredoškolská mládež spoznala možnosť aj iného riešenia konfliktov, než akou je súdna cesta.

 • Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu

  Pozvánka na Výročnú  členskú schôdzu

 • Oznámenie PPA č.06/OPRH

  Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zOperačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, že na internetovej stránke PPA"  v časti:  "Projektové podpory/OP Rybné hospodárstvo 2007 - 2013/Výzvy/2011/OPRH/02" zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 č. 2011/OPRH/02, pre Prioritnú os 3 Opatrenia spoločného záujmu Opatrenie č. 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov).

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

 

počítadlo.abz.cz