V. ročník Memoriálu docenta Egona Gyarmathyho, 18.8.2017 v Nitre

    Ústredná odborná komisia pre chov oviec, kôz a koní, SZCH spolu so Základnou organizáciou Kozy pozývajú  chovateľov oviec a kôz, priaznivcov chovu, odborníkov, ale aj laickú verejnosť  na V. ročník Memoriálu docenta Egona Gyarmathyho, nestora ovčiarstva a koziarstva.

    Memoriál docenta Egona Gyarmathyho bude prebiehať v piatok 18.8.2017 v hlavnej budove štátneho podniku Agrokomplex, v zasadačke na 1. poschodí (hodnotenie syrov doobeda – neverejná časť, poobede od 15:30 hod prednášky určené chovateľom, občerstvenie) a na veľkej predvádzacej ploche výstaviska Agrokomplex pri pavilóne Z (nákupný trh plemenných capkov).