VIII.Fórum Vidieckeho parlamentu na Slovensku

Na zasadnutie pozývame iniciatívnych ľudí, ktorých skúsenosti, vzdelanie a lídrovské schopnosti dávajú predpoklad k vytvoreniu efektívnych vidieckych politík, ktoré pomôžu zabezpečiť optimálne podmienky pre rozvoj vidieka a pre rozumné využívanie európskych fondov. Preto si dovoľujeme pozvať Vás na toto zasadnutie, ktoré bude rokovať o    konkrétnych    problémoch a  potrebách vidieka a o možných riešeniach. Podľa Vašich záujmov a profesionálnej orientácie si môžete vybrať zo štyroch pracovných  skupín. Garantmi jednotlivých skupín budú špecialisti, ktorí poskytnú účastníkom vstupné   informácie o súčasnom stave a legislatívnych rámcoch príslušnej problematiky. 

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.