Výsledky 17. ročníka súťaže o Najkrajší chotár 2017

 

          Výsledky 17. ročníka súťaže o Najkrajší chotár 2017

Veľké farmy – nad 500 ha:

PD Hlohovec

Klára Kissová, SHR, Želiezovce

PPD Liptovská Teplička

 

 Malé farmy – do 500 ha:

 J & J Ostrožovič, Veľká Tŕňa

Agrokarpaty s.r.o., Plavnica

Oľga Apoleníková, SHR