Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Aktivity VIPA

Prezrite si aktivity VIPA

ukáž aktivity

Nová kniha - výroba syrov 2.vydanie

kúpte si knihu

Naše projekty

Prezrite si projekty, ktore sme v minulosti realizovali

Ukáž projekty

O nás

Vidiecky parlament Slovenskovznikol v roku 2000 a jeho poslaním je:
  • presadzovať zvyšovanie kvality života na vidieku
  • podporovať vidiecke iniciatívy pri riadení vidieckeho rozvoja.

Pristupujeme k napĺňaniu tohto poslania hlavne podporou integrovaného rozvoja vidieka odbornými advokačnými a informačno-komunikačnými aktivitami formou dialógu vedeného na národnej úrovni na základe identifikácie potrieb vidieka na národnej úrovni.

Viac o nás...
about-image

Spravodajstvo

Náš vidiek 1/2024
Náš vidiek 1/2024


projekt TRANSFARM https://transfarm-erasmus.eu/ ide do finále (31.5.2024) a na záver projektu sme pripravili workshop.
projekt TRANSFARM https://transfarm-erasmus.eu/ ide do finále (31.5.2024) a na záver projektu sme pripravili workshop.


Slávnosť udelenia Čestného občianstva pánovi Ing. Karolovi Herianovi ,CSc.
Slávnosť udelenia Čestného občianstva pánovi Ing. Karolovi Herianovi ,CSc.


Konala sa konferencia  - Akraktívnejší vidiek
Konala sa konferencia - Akraktívnejší vidiek


informačný seminár: „Postup pri predkladaní žiadostí o priame platby a aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022“,
informačný seminár: „Postup pri predkladaní žiadostí o priame platby a aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022“,


Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov


IV. konferencia Atraktívnejší vidiek na Táľoch
IV. konferencia Atraktívnejší vidiek na Táľoch


stretnutie na MPRV
stretnutie na MPRV


Hlasovanie o naj kraslicu - Vandrovalo vajce...
Hlasovanie o naj kraslicu - Vandrovalo vajce...


Otvorenie prehliadky Vandrovalo vajce...
Otvorenie prehliadky Vandrovalo vajce...


Prínos prepojenia teórie s praxou - Pruské
Prínos prepojenia teórie s praxou - Pruské


Burza mincí v obci Ladzany
Burza mincí v obci Ladzany


Newslleter
Newslleter


 LOKÁLNY SYSTÉM S  GLOBÁLNYM EFEKTOM  - ODBORNÝ SEMINÁR
LOKÁLNY SYSTÉM S GLOBÁLNYM EFEKTOM - ODBORNÝ SEMINÁR


28 tisíc nevybavených spisov ležiacich na narastajúcej kope
28 tisíc nevybavených spisov ležiacich na narastajúcej kope