Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
UK-Budova_Safarikovo_nam01_01_79f1e8a387

"Motivácie k dobrovoľníctvu a pomoci pri riešení kríz vo V4 krajinách"

      Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK si vás dovoľuje srdečne pozvať na seminár na tému:

"Motivácie k dobrovoľníctvu a pomoci pri riešení kríz vo V4 krajinách"ktorý

 sa bude konať vo štvrtok,

 13. Júna 2024 od 10:00 do 12:00  v seminárnej miestnosti B132 FSEV UK, Mlynské Luhy 4, Bratislava-Prievoz a tiež cez platformu Zoom. Seminár bude spojený s prezentáciou výsledkov výskumného projektu.

O podujatí

Seminár sa koná v rámci medzinárodného

 výskumného projektu “Motivation

 for volunteering and to help to solve crises in V4 countries”,

ktorý podporil International Visegrád Fund a ktorý realizujú Institút ekonomiky a manažmentu pri Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. v Prahe, Centre for Economic and Regional Studies z Budapešti (HU),

 Inštitút medzinárodnej ekonomiky pri Ekonomickej univerzite v Poznani (PL) a Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK.

Projekt reaguje na obdobie polykríz posledných rokov, ktoré sa v  Európe, prejavuje veľkými migračnými pohybmi a utečeneckými vlnami, ktoré ovplyvňujú postoje obyvateľov k utečencom, vytvárajú priestor pre prejavy sociálneho napätia a tiež vplývajú aj na správanie sa v oblasti dobrovoľníctva

 a darcovstva. Krajiny V4 zažili v nedávnom období masívny nárast prejavov dobrovoľníckej pomoci, solidarity a angažovania sa pri integrácií odídencov z Ukrajiny. Zároveň sú v našom priestore od migračnej krízy rokov 2014-15 prítomné prejavy rastúceho sociálneho

 dištancu ako aj vymedzujúcich politík voči migrujúcim ľuďom.

Vychádzajúc z dát z reprezentatívneho zisťovania verejnej mienky v krajinách V4 z októbra a novembra 2023  projekt sa pokúša odpovedať na otázky ako sa prejavuje dobrovoľníctvo a darcovstvo z hľadiska základných sociodemografických parametrov. Aké sú kultúrne, ekonomické či politické faktory podporujúce

 filantropické správanie, v akých oblastiach môžu byť mimovládne neziskové organizácie užitočné a aké podmienky podporujú  spoluprácu ľudí pri riešení spoločenských problémov.

Prezentovať výsledky projektu

 budú Andrej

 Findor a Boris Strečanský, členovia  medzinárodného výskumného tímu.

V prípade záujmu o účasť, prosím registrujte sa tu.

Mgr. Boris Strečanský, MPP

Externý doktorand  | PhD student Ústav   

 európskych štúdií a medzinárodných vzťahov | Institute of European Studies and International Relations  Fakulta  sociálnych a ekonomických vied | Faculty of Social and Economic Sciences

Univerzita  Komenského v Bratislave | Comenius University Bratislava+421 903 403 362

strecansky6@uniba.sk