Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
th

Pripravovaná konferencia Atraktívnejší vidiek

 


Návrh programu konferencie „Atraktívnejší vidiek“, 21.2.2023

Zvolen, priestory TU Zvolen

 Konferencia je otvorená pre všetkých, ktorí chcú prispieť a podporovať „Atraktívnejší vidiek „

Orgány verejnej moci, akademické a výskumné a inovačné organizácie, stavovské organizácie, občianske združenia, občianska spoločnosť, podnikatelia, občania

 

Program 21.2.2022

 09:00 - 09:30 Registrácia

 09:30 - 9:50 Otvorenie MPRV SR (5 x 4 min)

-       Moderátor podujatia (privítať, očakávania)

-       minister / ŠT MPRV SR (Atraktívnejší vidiek ...)

-       VIPA SK, predsedníčka  (Vidiecky pakt ..... )

-       ZMOS, predseda (Živý vidiek ... )

-       Technická univerzita Zvolen

 09:50 - 11:50 - 1. BLOK – Akými reformami naplniť víziu atraktívnejšieho vidieka na Slovensku?

1.    09:50 – 10:10 - Vidiecky pakt – VIPA

2.    10:10 – 10:30 - Živý vidiek - ZMOS

3.    10:30 – 10:50 - MPRV SR - Pôda - uhlíková a vodná banka krajiny

4.    10:50 – 11:10 - Zástupca EK na Slovensku

 11:10 – 11:50 DISKUSIA

 11:50 - 13:00 Obed                                                 

 13:00 - 14:30 – 2. BLOK – Príklady dobrej praxe a možnosti podpory vidieka

o  Ministerstvo pro místni rozvoj ČR – 15 min.

o  MPRV SR – PRV a SPP 2023-27 – 15 min.

o  MIRRI – OP Slovensko, regionálne centrá MIRRI – 10 min.

o  Plán obnovy a odolnosti, ÚV SR – 10 min.

o  MD SR – cestovný ruch – 10 min.

 14:00 – 14:30 DISKUSIA A REFLEXIA

o  NS MAS, IZPI, SPPK, ASYF, AKS, MŽP SR, ÚRZ VNLS

o  účastníci konferencie

 14:30 - 14:40 Coffee break

 14:40 – 15:30 – 3. BLOK - Zhrnutie konferencie a záver – Ako ďalej pre atraktívnejší vidiek? Hlavné odporúčania

  

Kontakt: emailová adresa na zaslanie prihlášky, budú zverejnené 

Účastníkom budú vopred zaslané nasledovné dokumenty (linky na dokumenty):

-       Vízia EÚ pre atraktívnejší vidiek

-       Vízia pre atraktívnejší vidiek na Slovensku – výstup vedeckého projektu

-       Vidiecky pakt – dokument EK

-       Agenda Živý vidiek – dokument ZMOS

-       Farmársky manuál SPP 2023-27